biztositasi1x1.hu biztositasi1x1.hu - Biztosítási 1x1 - Biztosítási 1x1 címlap

biztositasi1x1.huWebsite Profile

Title: Biztosítási 1x1 - Biztosítási 1x1 címlap
Keywords: biztosítás,biztosítási kalkulátor,díjszámítás,lakásbiztosítás,társasházbiztosítás,vagyonbiztosítás,k?telez? felel?sségbiztosítás,biztosítók,biztosító,alkusz,biztosításk?zvetít?,online díjszámítás,onl...
Description:Biztosítási információk. Kedvezményes on-line díjszámítások és biztosításk?tés. Alkuszi szolgáltatások: megversenyeztetjük a biztosítókat az ?n érdekében.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

biztositasi1x1.hu Information

Website / Domain:biztositasi1x1.hu
Website IP Address:92.43.203.173
Domain DNS Server:ns2.mediacenter.hu,ns1.mediacenter.hu

biztositasi1x1.hu ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

biztositasi1x1.hu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

biztositasi1x1.hu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Date Sat, 22 Sep 2018 16:27:25 GMT

biztositasi1x1.hu WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
biztosítás 69 10.93%
biztosítási kalkulátor 1 0.32%
díjszámítás 3 0.47%
lakásbiztosítás 6 1.30%
társasházbiztosítás 0 0.00%
vagyonbiztosítás 2 0.46%
k?telez? felel?sségbiztosítás 0 0.00%
biztosítók 1 0.14%
biztosító 12 1.57%
alkusz 3 0.26%
biztosításk?zvetít? 5 1.38%
online díjszámítás 0 0.00%
onl... 0 0.00%

biztositasi1x1.hu Similar Website

Domain WebSite Title
unaporuna.es {1x1}
atl1x1.org ATL 1X1
1x1architecture.ca 1x1 architecture
1x1.si 1x1.si
1x1.ch www.1x1.ch
1x1design.com 1x1 Design | Home
1x1artgallery.com 1X1 Art Gallery : Home
rohkost1x1.de Das Rohkost 1x1
vercukor.net Vércukor 1x1 hírcsatorna
1x1time.de 1x1 TIME - Home
titanbiztositas.hu Titanbiztositas.hu - Online biztosítási portál
nelsonalkusz.hu Nelson Biztosítási Alkusz Zrt.
cibalkusz.hu CIB Biztosítási Alkusz Kft.
kedvezobiztositas.hu Kedvezobiztositas.hu - ZVONáR Biztosítási KFT.
rova.hu Rova – Biztosítási Alkusz
meritumalkusz.hu Meritum Biztosítási Alkusz Kft.
lajver.hu Lajvér Biztosítási Alkusz Kft
mkfealkusz.hu MKFE Biztosítási Alkusz Kft.

biztositasi1x1.hu Alexa Rank History Chart

biztositasi1x1.hu aleax

biztositasi1x1.hu Html To Plain Text

Biztosítási 1x1 - Biztosítási 1x1 címlap Biztosítás félék Lakásbiztosítások Egyszer?sített lakásbiztosítások Hagyományos lakásbiztosítás All Risk lakásbiztosítások Társasház-biztosítás Díjszámítás és Ajánlatkérés On-line díjszámítások Lakásbiztosítás kalkulátor K?telez? gépjárm? felel?sségbiztosítás Casco díjszámítások Felel?sségbiztosítás általános felel?sségbiztosítás Szakmai felel?sségbiztosítások Vállalkozói vagyonbiztosítás F?menü Biztosítási 1x1 címlap Ajánlatkérés Biztosítási tanácsok Biztosítási termék kínálatunk Ismertet?k Cégünkr?l Tájékoztató a Biztosításk?zvetít?jér?l Panaszkezelési Szabályzat Adatvédelem Let?lthet? dokumentumok Bejelentkezés Kapcsolat Kiemelt témáink Lakás-, családi ház biztosítás, ingatlan biztosítás Társasház-biztosítás Vállalkozói Vagyonbiztosítás Felel?sségbiztosítások Biztosítási kalkulátorok Lakás-, családi ház biztosítás Casco KGFB EUB utasbiztosítás on-line Biztosítási T?rvény 2014. évi LXXXVIII. t?rvény a biztosítási tevékenységr?l új PTK. Biztosítási Szerz?dések új PTK. Biztosítási Szerz?dések K?sz?nt? Megtiszteltetés részünkre, hogy honlapunkon szeretné megtalálni biztosítással kapcsolatos kérdéseire a választ. A legegyszer?bb megoldás, ha megírja nekünk, hogy mi érdekli ?nt, mi válaszolunk az ?n számára fontos kérdésekre, vagy még keresgélhet órákon keresztül az interneten. Kérdései megírásához kattinson ide! Egyszer?, érthet? választ fog kapni 24 órán belül! Ez a szolgáltatásunk ingyenes és k?telezettségek nélküli. A kés?bbiekben nem fogjuk e-mail címét marketing- vagy üzletszerzési célból felhasználni. Miért javasoljuk ezt a megoldást? Els?sorban azért, mert egy biztosítási honlapon nem lehet személyre szóló információkat k?zzétenni. Mindenkinek a helyzete sajátos, k?rülményei eltér?ek, ezért egyedi megoldásokra illetve egyedi kérdéseire konkrét, az ?n számára használható, valódi válaszokra van szüksége. Másrészt azért, mert a Magyarországon m?k?d? t?bb mint 30 biztosító társaság termékkínálata mára már óriási. Abban az esetben, ha a kínálatból csak egy biztosítási módozatot (pl.: lakásbiztosítás) nézünk, a biztosítás feltételei biztosító társaságonként is eltér?ek. így ebben a rengetegben eligazodni még a biztosítási szakmában jártas, megfelel?en felkészült független biztosításk?zvetít?nek sem egyszer?. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha szakmai ismereteit folyamatosan karban tartja, hetente legalább négy-?t órát a tudása frissítésére fordít. Miért érdemes ?nnek is független biztosításk?zvetít?h?z fordulnia? Feltételezve, hogy ?n valóban jó biztosításokat szeretne, valószín?leg ?nnek is biztosítási szakember segítségére van szüksége! Ahhoz, hogy megtudja, valóban megfelel?ek-e a meglév? biztosításai kérjük vegye igénybe szolgáltatásunkat. Szolgáltatásunkat magánszemélyeknek, társasházaknak és vállalkozásoknak ajánljuk: átvilágítjuk meglév? biztosításait és szakvéleményt készítünk azokról. Ha hiányosságokat tapasztalunk felhívjuk arra figyelmét. Javaslatot teszünk a változtatásra abban az esetben, ha a díj-szolgáltatás arány nem optimális, vagy ha a piacon már korszer?bb, jobb feltételeket nyújtó, esetleg díjban is kedvez?bb biztosítás található. Jelentkezzen szolgáltatásunk igénybe vételére! Kattinson ide! ügyfeleinket folyamatosan magas biztosítás szakmai színvonalon szolgáljuk ki, részükre mindig rendelkezésre állunk. Alkuszi Szolgáltatásaink Független biztosításk?zvetít? alkusz cégként a biztosítási piac ?nálló szerepl?je vagyunk. Nem tartozunk egyetlen Biztosító Társasághoz sem, nem vagyunk egyiknek sem elk?telezve. A nevünkben szerepl? független jelz? ezt is jelenti. A Biztosító Társaságok a biztosítási termékeket nyújtó, magát a biztosítási tevékenységet végz? szolgáltató partnereink. Biztosításk?zvetít?ként ?sszek?t? szerepünk van az ügyfelek és a Biztosító Társaságok k?z?tt. Szakértelmünkkel és a biztosítási piaci ismereteinkkel járulunk hozzá az ügyfeleink biztosítási szándékának megvalósításához. Alkuszként feladatunk, hogy az ügyfelek,- a biztosítást k?tni szándékozók, a szerz?d? illetve a biztosítotti pozícióba lép?k - megbízásából a biztosítási piacon létez? legkedvez?bb, igényeiknek leginkább megfelel? biztosítás féléket részükre k?zvetítsük, a legjobb tudásunk szerint. Piaci ismereteink és szaktudásunk alapján javaslatot tegyünk a kül?nb?z? Biztosító Társaságok azonos célt szolgáló biztosításai k?zül a számukra megfelel? kiválasztásához. ügyfeleinkkel és leend? ügyfeleinkkel megbízási szerz?dést kell k?tnünk a Biztosítási T?rvény el?írásai szerint, ennek k?vetkeztében mi az ügyfeleink megbízottja vagyunk és a megbízási szerz?désben foglaltak szerint képviseljük érdekeiket a Biztosító Társaságok felé. A megbízási szerz?dés tartama szerint tevékenységünk az ügyfeleink részére alapesetben díjmentesek! Az ügyféllel k?t?tt megbízási szerz?dés tartalmi részét, a megbízás terjedelmét az ügyfél elvárásai szerint k?z?sen alakítjuk ki. általában mit vállalunk ebben a megbízási szerz?désben: - felmérjük az ügyfél kockázati és biztosítási helyzetét - az ügyfelünkkel k?z?sen kiválasztjuk, melyek azok a kockázatok, amelyeknek az anyagi k?vetkezményeit bek?vetkezésük esetén az ügyfél saját maga tudja és kívánja vállalni és melyek azok, amelyeket biztosítással kíván fedezni. (magyarul: vannak olyan kockázatok, melyekre lehet biztosítást k?tni és vannak olyanok, amelyekre nem. Ezt tudatosítjuk az ügyfelünkben. A biztosítási portfolió 4-10 kül?nb?z? biztosítás félét is tartalmazhat, valószín?tlen, hogy valaki egyszerre mindegyiket meg akarja k?tni, ilyenkor fontossági sorrendet állítunk fel. Amelyik kockázat a legnagyobb az ügyfelünk szempontjából, azt javasoljuk legel?sz?r biztosítással kompenzálni.) - a kiválasztott kockázati k?r?kre a biztosítóktól termék és díjajánlatokat kérünk vagy készítünk (minimum háromtól) - az azonos biztosítási termékek szabályzatait, szolgáltatásaikat és a biztosítótól kapott díjajánlatokat ?sszehasonlítjuk. Ennél az ?sszehasonlításnál a legf?bb szempont az értékarányosság. (Nem biztos, hogy a legdrágább biztosítás szolgáltatja a legt?bbet) - Ez alapján szakvéleménnyel alátámasztott javaslatot teszünk valamelyik Biztosító biztosításának megk?tésére az ügyfél részére. - a megbízás kiterjedhet arra, hogy a kiválasztott biztosításokat (pld: utas, gépjárm? felel?sségbiztosítás,...) mi k?ssük meg ügyfelünk részére - a biztosítások tartalma alatt azokat mi kezeljük - figyelemmel kísérjük a díj rendezettséget, hogy a biztosító kockázatviselése mindig fennálljon - ügyfelünk kockázati k?rülményeinek változásakor kezdeményezzük a biztosítási szerz?déseinek módosítását- bek?vetkezett kár esetén minden információt megadunk a kár szakszer? bejelentéséhez a Biztosító felé vagy az ügyfelünk helyett azt mi jelentjük be - figyelemmel kísérjük a kárrendezés folyamatát, vitás esetekben beavatkozunk és megteszünk minden lehetségest a kárügy sikeres rendezéséhez- titoktartást, a hatályos t?rvényeknek és jogszabályoknak megfelel?en - tevékenységünkért, esetleges szakmai m?hibánkért felel?séget vállalunk, rendelkezünk az...

biztositasi1x1.hu Whois

Domain Name: BIZTOSITASI1X1.HU


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en